Det haver så nyligen regnet

Syng med på sangen. Download teksten, og find info om og spørgsmål til sangen nedenfor.

Credits

KOMPONIST:

Dansk folkemelodi

 

TEKSTFORFATTER:

J. Ottosen 1890

 

INDSPILNING:

Musik: Ronnie Flyvbjerg Olesen

Sang: Mona Britt Nykjær

Om sangen

I begyndelsen var ”Det haver så nyligen regnet” en helt anden sang. Melodien var den samme, en gammel folkevise, men teksten handlede om kærlighed. I 1890 fik melodien en ny tekst, og nu var det en protestsang.

Forfatteren til den nye tekst hed Johan Ottosen og var historiker og lærer ved en københavnsk skole. Han var engageret i det store spørgsmål, som optog de fleste danskere sidst i 1800-tallet: Hvad skal der ske med Sønderjylland?

Johan Ottosen skrev den til et møde for sønderjyder, han arrangerede i København i 1890. Her var noget, alle kunne synge med på af fuld kraft. ”Det haver så nyligen regnet” blev en protestsang og en kampsang. 

Sangen blev igen aktuel under den tyske besættelse i 1940-45. Den var et fast indslag ved ”alsang”, store stævner, hvor tusindvis af mennesker mødtes for at synge fædrelandssange og dermed vise nationalfølelse og sammenhold.

ALSANG Online er skabt af Spil Dansk i samarbejde med Højskolerne, Bibzoom og Musiklærerforeningen.

Downloads

Find noden her

Højskolesangbogens melodibog 11. udgave, Wilhelm Hansen 2010.

ALSANG har desværre ikke mulighed for at stille noder til rådighed.