SOLO

Koncerttilbud til unge sårbare i alderen 15-30

SOLO er et projekt, som ønsker at sikre at unge der føler sig ensomme også får adgang til kultur. Det sker ved at arrangere små intime koncerter for dem i trygge rum. Vi tilbyder et særligt koncertformat, som tilgodeser den voksende marginaliserede gruppes behov. Her vil en professionel musiker give en lille koncert i små overskuelige fællesskaber. I forbindelse med følgeforskning på et lignende projekt til en anden målgruppe udtaler Amalie Bakkær Munk Andersen, antropolog fra Aarhus Universitet og forsker i sammenhængen mellem musik og trivsel, flg. om koncerter af denne art: 

Med afsæt i vores empiriske materiale fra 8 måneders feltarbejde i løbet af de sidste 2 år kan vi se, at koncertbesøgene udover at øge adgang til dansk musikliv også har en trivselsfremmende effekt for deltagerne ved at udgøre en mulighed for at opbygge deres relation til hinanden gennem en fælles meningsfuld aktivitet. “Musikken har derudover en særlig kvalitet i at facilitere en åbning, der bevæger deltagerne følelsesmæssigt og kropsligt.” Amalie Bæk marts 2023

Typiske samarbejdspartnere: SIND, Husrum, beboerhuse, Ventilen, behandlingshjem og lign.

Er der små grupper af unge sårbare i jeres kommune som kunne have glæde af mødet med musikkens live-egenskaber? Så er SOLO et projekt der er skræddersyet til netop det formål. ROSA har over de seneste 2 år oparbejdet erfaring med at planlægge mere end 250 små koncerter helt hjemme i borgerens eget hjem og i små lukkede og trygge fællesskaber. Vi sørger for at det bliver en god oplevelse for alle involverede, og arbejder gerne helt tæt sammen med dem der har den direkte kontakt til de unge.

Koncert for 5-10 unge sårbare/ensomme i alderen 15-30.

  • Der er plads til dialog både inden og efter koncerten, som typisk varer 30 min.
  • Et aflukket trygt lokale. Der hvor de unge mødes.

I hele perioden oktober-december 2023