SAMTYKKE

1. Generelt samtykke

 • I forbindelse med oprettelsen af min Spil Dansk Kunstnerprofil, giver jeg mit samtykke til, at Spil Dansk inden for foreningens formål kan behandle og opbevare de angivne oplysninger i min kunstnerprofil, herunder mine almindelige personoplysninger, kontooplysninger samt selvangivne tekster og metadata.
  Som eksempel på foreningens formålsbestemte opgaver er blandt andet at booke arrangementer, udbetale honorar, koordinere med arrangører og øvrige relevante parter.

  Jeg er indforstået med, at mine registrerede oplysninger indgår i min Spil Dansk Kunstnerprofil. Jeg er også indforstået med, at visse af disse oplysninger, herunder navn, beskrivende tekst og metadata, fremgår på foreningens hjemmeside som en offentlig tilgængelig kunstnerprofil, og at registrerede oplysninger kan anvendes i forbindelse med arrangementer, samarbejder og projekter, som jeg har tilmeldt mig.

  Jeg giver samtykke til, at de oplysninger jeg udfylder om mine sociale medier, vil fremgå af min kunstnerprofil. Jeg er indforstået med, at Spil Dansk ikke anvender oplysninger, materiale eller lignende fra mine sociale medier.

  Jeg giver samtykke til, at Spil Dansk kan sende mig nyhedsbreve og information om Spil Dansks arrangementer. Jeg kan til enhver tid afmelde mig nyhedsbreve uden at det påvirker dette samtykke for min kunstnerprofil.

  Jeg giver samtykke til, at Spil Dansk kan anvende mine oplysninger, når jeg benytter andre af foreningens digitale platforme, såsom Spil Dansk Kalenderen.

2. Særligt samtykke

Jeg giver tilladelse til registrering af mit CPR-nummer i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige eller administrative formål.

Jeg giver særligt samtykke til brug og offentliggørelse af mit selvvalgte profilbillede, som også er at se som mit pressefoto.
Behandlingen er begrænset til den offentlige kunstnerprofil, anvendelse på Spil Dansks facebookside samt til benyttelse af de samarbejdskommuner, der har booket mig til arrangementer gennem Spil Dansk. Jeg er indforstået med, at mit pressefoto kun anvendes i PR-sammenhængende for projekter jeg har tilmeldt mig. Anden anvendelse af mit pressefoto kræver særskilt samtykke.

Jeg giver samtykke til, at Spil Dansk kan udveksle kontaktoplysninger med relevante parter.

Jeg giver særligt samtykke til, at Spil Dansk har kendskab til hvilke musikbrancheorganisationer-/foreninger jeg er medlem af.
Jeg er indforstået med, at formålet for denne oplysning bunder i, at visse projekter under Spil Dansk forudsætter medlemskab af en bestemt musikbrancheorganisation-/forening. Jeg er yderligere indforstået med at manglende oplysning af medlemskab kan lede til færre tilbud om arrangementer og projekter. Jeg giver samtykke til, at Spil Dansk kan udveksle oplysninger med min musikbrancheorganisation-/forening, såfremt det er i forbindelse med et tilbudt job. Spil Dansk modtager eller udveksler ikke oplysninger uden for det specifikke formål. Mit medlemskab vil ikke blive offentlig tilkendegivet eller udleveret til foreninger, jeg ikke er medlem af.

Jeg er indforstået med, at såfremt jeg vælger at registrere oplysninger på et bandmedlem på min kunstnerprofil, indestår jeg for at have hjemmel, samtykke eller anden bemyndigelse til at afgive disse informationer på vegne af mit bandmedlem.

3. Samtykke til senere behandling

Jeg giver samtykke til, at Spil Dansk har mine oplysninger registreret og kan behandle dem på baggrund af disse oplysninger i 5 år fra sidst afgivne samtykkeerklæring, så længe det følger foreningens formål.

Jeg er indforstået med, at Spil Dansk automatisk sletter mine oplysninger efter 5 år, hvis jeg har været inaktiv eller ikke fornyet min samtykkeerklæring.

Jeg er indforstået med, at oplysninger jeg sender til Spil Dansk via andre veje end formularer på Spildansk.dk, behandles efter foreningens almindelige slettepolitik.

4. Mine rettigheder

Jeg er til enhver tid berettiget til at ajourføre mine oplysninger og til at få indblik i de oplysninger, jeg har registreret hos foreningen.

Jeg er til enhver tid berettiget til at få mine oplysninger helt eller delvist slettet.

Jeg er til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage fra Spil Dansk. Ved tilbagetrækning af mit samtykke, slettes mine oplysninger hos Spil Dansk.

Jeg er indforstået med, at Spil Dansk kan have nogle af mine oplysninger registreret, selvom jeg har slettet eller trukket mit samtykke tilbage, så længe dette følger et andet lovpligtigt formål.

Jeg er indforstået med, at tilbagetrækning af mit samtykke foregår ved at jeg sletter min profil hos Spil Dansk, hvorved al behandling, der er hjemlet ved dette samtykke stoppes.

Jeg er indforstået med, at sletning af min Spil Dansk Kunstnerprofil er noget jeg selv skal foretage mig via siden Din kunstnerprofil.

5. Spørgsmål

Du kan til enhver tid gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte os på – booking[a]spildansk.dk.

Du kan til enhver tid slette din offentlige Spil Dansk Kunstnerprofil samt dine registrerede personoplysninger via siden – Din kunstnerprofil.

Se desuden vores privatlivspolitik her – Privatlivspolitik