PRIVATLIVSPOLITIK

Foreningen Spil Dansk behandler personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen, Databeskyttelsesloven og gældende ret. Hvis du er Spil Dansk Kunstner eller bruger af enten Danmarks Fællessang Online eller Spil Dansk Kalenderen, kan du i denne privatlivspolitik læse ud fra hvilke formål og behandlingshjemmel, vi behandler dine personoplysninger.

1. VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER

 • Spil Dansk Kunstner:

  • Almindelige personoplysninger:
   • Navn.
   • Adresse.
   • Telefonnummer.
   • Mailadresse.
   • Links til hjemmesider (herunder Facebook, YouTube, Spotify og tilsvarende relevante online kunstnersider).
   • Hvilke musikbrancheforeninger, du er medlem af.
  • Personoplysninger med højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nr.
   • Bankkonti til udbetaling af honorar.
   •  

  Bruger af Danmarks Fællessang Online:

  • Almindelige personoplysninger:
   • Navn.
   • Mailadresse.
   • Arbejdsplads.
   • Adresse på arbejdsplads (til at drive Danmarks Sangkort).
   •  
   • Bruger af Spil Dansk Kalenderen:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Mailadresse.

2. VI INDHENTER PERSONOPLYSNINGER FRA

 • Normalt indhenter vi kun personoplysniger fra dig. Det sker i forbindelse med, at du enten tilmelder dig som Spil Dansk Kunstner, eller opretter dig som bruger af enten Danmarks Fællessang Live eller Spil Dansk Kalenderen.
 •  
 • Gælder kun Spil Dansk Kunstnere:
  • I nogle tilfælde indhenter vi din mailadresse via en hovedorganisation – dvs. en af de fem musikbrancheforeninger, der ejer Foreningen Spil Dansk (se ejerkredsen) – eller en samarbejdspartner, som vi laver et konkret musikprojekt med.
  • I dette tilfælde gælder det kun din mailadresse, så vi kan kontakte dig, og tilbyde dig et spillejob eller anden samarbejdsaftale.

3. FORMÅL MED AT BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål – på lovlig grund – for at kunne udføre foreningens arbejde. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

Hvor anden behandlingshjemmel ikke er gældende, vil vi til enhver tid kontakte dig og indhente samtykke.

Formål med behandling af personoplysninger for Spil Dansk Kunstnere:  

 • Vi indhenter dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig med tilbud om spillejobs.
 • Vi indhenter din adresse for at kunne beregne transporttillæg ved et givent spillejob.
 • Vi indhenter links til dine kunstnersider for at vores samarbejdskommuner kan lytte din musik, og vurdere om de vil have besøg af dig til Spil Dansk Ugen.
 • Vi indhenter dine bankkonti for at kunne udbetale honorar efter afsluttet job.
 • Vi indhenter dit CPR-/CVR nr. fordi dette skal opgives til Skat, hvis du har haft et spillejob – eller andet lønnet arbejde – via Spil Dansk.
 •  

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser (Spil Dansk Kunstnere fortsat):

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udbetalingsoversigter til hovedorganisationer: Hvis du har medvirket som Spil Dansk Kunstner i et musikprojekt, modtager hovedorganisationen dine almindelige personoplysninger (navn og beløb), da vi skal dokumentere, hvordan deres projektmidler er disponeret. Oftest vil du i forvejen være medlem af den pågældende hovedorganisation (kan f.eks. være DPA, DAF, Koda mv.).
 • Brug af situationsbilleder: Hvis du har optrådt under Spil Dansk Ugen, og vores pressefotograf har taget billeder af din optræden, kan disse billeder efterfølgende anvendes som officielle Spil Dansk pressefotos. Hvis vi ønsker at benytte billederne i markedføringssammenhæng, kontakter vi dig for at indhente samtykke.
 •  

Formål med behandling af personoplysninger for brugere af Danmarks Fællessang Online:

Vi indhenter din mailadresse, fordi du skal oprette dig som bruger, for at kunne benytte den gratis streamingplatform ‘Danmarks Fællessang Online’.

 • Det gør vi, for at kunne se, hvor mange der benytter Danmarks Fællessang Online.
 • Danmarks Fællessang Online er et omkostningstungt projekt, der involverer mange samarbejdspartnere. Hvis vi ikke kunne registrere, hvor mange der benyttede platformen, ville vi ikke vide, om der var behov for en sådan platform – vi ville kort sagt arbejde i blinde. 
 •  

Formål med behandling af personoplysninger for brugere af Spil Dansk Kalenderen:

 • Vi indhenter din mailadresse, fordi du skal oprette dig som bruger, for at kunne benytte den gratis kalendertjeneste ‘Spil Dansk Kalenderen’.
 • Det gør vi, for at kunne se, hvem der opretter arrangementer i kalenderen.
 • Derved kan vi sikre, at der er tale om “rigtige” arrangementer med professionelle arrangører bag, og vi kan tage kontakt til arrangøren, hvis vedkommende har indtastet fejlagtige eller misvisende informationer. 

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 • I forbindelse med udbetalingsoversigter til hovedorganisationer videregives kun dine almindelige personoplysninger (navn og beløb), hvis du har medvirket som Spil Dansk Kunster i det pågældende musikprojekt, som hovedorganisationen har finansieret. Oftest vil du i forvejen være medlem af den pågældende hovedorganisation. 
 •  
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer eller nogle former for kommerciel brug. Vi vil til enhver tid indhente dit samtykke, hvis denne situation måtte opstå. 

5. UDVEKSLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Hjemmesiden www.spildansk.dk er SSL krypteret, og alle personoplysninger, du sender via vores formularer er beskyttet.
 •  
 • Det er kun direktøren af Spil Dansk og den administrative medarbejder, som har adgang til dine personoplysninger med højere grad af beskyttelse (CPR-nr. og oplysninger om bankkonti, som kun behandles ved honorarudbetaling). 
 •  
 • Du er selv ansvarlig for personoplysninger, som du sender til os via mail. 
 •  
 • Foreningen Spil Dansk sælger ikke personoplysninger til tredjepart. Udveksling af data sker altid i overensstemmelse med gældende ret, indhentede samtykker samt nærværende privatlivspolitik.

6. OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

  • Vi følger gældende ret for sletning af data, og sletter alle personoplysninger, som ikke opfylder et af foreningens formål.
  •  
  • Du kan til enhver tid slette din brugerprofil på Spildansk.dk. Det gælder ens for alle, uanset om du er oprettet som Spil Dansk Kunstner eller bruger af enten Danmarks Fællessang Online eller Spil Dansk Kalenderen. 
  •  
  • Ved sletning af din brugerprofil, sletter du også alle personoplysninger, vi har om dig.   
  •  
  • Særligt for Spil Dansk Kunstnere: Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

7. SAMTYKKE

   • Oftest behandler vi dine personoplysninger på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt – f.eks. hvis vi ønsker at bruge dit pressefoto eller et situationsbillede med dig (taget i relation til Spil Dansk) i markedsføringssammenhæng. 
   • Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. 
   • Vi behandler kun dine personoplysninger indenfor rammen af samtykket.

8. DINE RETTIGHEDER

 • Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
  • Retten til berigtigelse. 
  • Retten til sletning. 
  • Retten til begrænsning af behandling.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Retten til indsigelse. 
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte os på – info[a]spildansk.dk.

9. ANVENDELSE AF VORES TJENESTER

 • For Spil Dansk Kunstnere og arrangører der benytter Spil Dansk Kalenderen:

  • Hvad end du tilmelder dig som Spil Dansk Kunstner eller opretter arrangementer i vores kalender, er det ganske frivilligt. 
  • Vi stiller tjenesterne gratis til rådighed, og du er ansvarlig for, at du har ret til at offentliggøre billedmaterialet samt, at der sker korrekt kreditering.

10. SOCIALE MEDIER

  • Spil Dansk har profiler på de sociale medier Facebook og Instagram. Interaktion via disse tjenester mellem vores forening og tjenesternes brugere sker på vilkår defineret af tjenesteudbyderne. Spil Dansk hverken indsamler eller deler personoplysninger modtaget via disse tjenester.
  • Billedmateriale på vores sociale medier behandles i overensstemmelse med principperne for god databehandling.
  • Anvendelse af portrætbilleder vil altid være på baggrund af et konkret samtykke fra den portrætterede.

11. COOKIES

 • Vi anvender cookies på Spildansk.dk. Læs mere om dette i vores kagepolitik.

12. KLAGEMULIGHEDER

  • Du har ret til at klage over Foreningen Spil Dansks behandling af dine oplysninger på – info[a]spildansk.dk.
  • Kommer vi ikke til enighed, kan du viderebringe klagen til Datatilsynet på – dt[a]datatilsynet.dk.
  • På datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du få mere information om databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

13. OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN


 • Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
 • Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
 • Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på hjemmesiden.
 • Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

14. KONTAKT

 • Ønsker du indblik i dine personoplysninger hos Spil Dansk, kontakt os til enhver tid på – info[a]spildansk.dk.