Kommuneguiden

Læs kommuneguiden hvis du er

1) Medlem af jeres lokale Spil Dansk styregruppe eller

2) Arrangør for et arrangement, der indgår i jeres Spil Dansk Pakke.

Dette skal jeres styregruppe vide

Oprettelse af jeres styregruppe, periode for afvikling af arrangementer, booking af kunstnere, hvordan Spil Dansk dækker kunstnerhonorarer samt muligheder for hjælp til at finde nye arrangører

1. HVORDAN OPRETTER VI VORES STYREGRUPPE?

Når I har sammensat jeres styregruppe, gerne bestående af 3-8 ledende personer fra kommunens musikliv, skal I oprette styregruppen via vores hjemmeside:   

 • Brug denne online formular til at oprette jeres styregruppe. 
 • Så modtager vores sekretariat jeres kontaktoplysninger, og vi kan sende vigtig information direkte til alle personer i jeres styregruppe.

2. HVORNÅR SKAL ARRANGEMENTERNE I VORES SPIL DANSK PAKKE AFHOLDES?

Arrangementerne i Spil Dansk Pakken er opdelt i to kategorier, som er LIVE og LÆRING, og skal afholdes i følgende perioder:

 • LIVE: Afholdes fortrinsvis i selve Spil Dansk Ugen 2024 (den 28. oktober - 3. november).  
 • LÆRING: Kan afholdes i hele perioden oktober-december eller i Spil Dansk Ugen.

3. HVORNÅR KAN VI INDSENDE BOOKINGØNSKER?

Vi sidder klar til at booke ud fra jeres bookingønsker i perioden 1. august- 8. september

 • Bookingen åbner: Bookingen åbner torsdag den 1. august 2024. Fra denne dag, kan I indsende jeres artist-bookingønsker til os. Alle musikprojekter i Spil Dansk Pakken indeholder online-bookingformularer (én formular pr. musikprojekt), som tager få minutter at udfylde og indsende.  
 • Bookingen lukker: Sidste frist for at indsende alle jeres bookingønsker er mandag den 9. september 2024. Herefter lukker vi ned for det store bookingarbejde. Kontakt os, hvis I har problemer med at nå at booke inden tidsfristen, så finder vi altid en løsning. 

4. HVEM AFLØNNER DE KUNSTNERE, VI BOOKER VIA SPIL DANSK PAKKEN??

I har adgang til at ønske mellem mere end 500 professionelle kunstnere via Spil Dansk Pakken: 

 • Vi betaler honorar og transport: Vi dækker alle honorar- og transportudgifter til de Spil Dansk Kunstnere, I booker via Spil Dansk Pakken.
 • I dækker øvrige udgifter: Øvrige udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementerne i jeres Spil Dansk Pakke - herunder betaling til Koda og forplejning af kunstnere - dækker I selv, enten via kommunen eller den lokale arrangør. 

5. VI KAN IKKE FINDE EN ARRANGØR?

Kan I ikke finde en lokal arrangør til et specifikt arrangement fra jeres Spil Dansk Pakke? 

 • Kontakt os: Kontakt os rettidigt på booking@spildansk.dk - gerne allersenest primo oktober. 
 • Nye muligheder: Måske har I overset, at arrangementet ville fungere hos en ny arrangør, eller at datoen gerne må rykkes.
 • Ombytning: I særlige tilfælde kan vi ombytte det pågældende arrangement med en anden arrangementstype, som vil lette jeres planlægning. Det er forbeholdt som en “sidste udvej”, og forudsætter at Spil Dansk har adgang til flere arrangementer via vores samarbejdspartnere. 

PR for jeres Spil Dansk arrangementer

Spil Dansk Kalenderen, grafik til markedsføring, involvering af borgere, arrangører og artister via Facebook og instagram samt kontakt til lokalpressen.

1. OPRET ALLE JERES ARRANGEMENTER I SPIL DANSK KALENDEREN

 • Opret alle jeres arrangementer i Spil Dansk Kalenderen, både dem fra jeres Spil Dansk Pakke men også alle andre. Både offentlige og lukkede Spil Dansk arrangementer er relevante.
 • Vi har et tæt mediesamarbejde med DR, især de regionale P4 stationer, som vi servicerer med arrangementer fra Spil Dansk Kalenderen. Dermed kan det føre til gratis omtale på DR, hvis jeres arrangementer findes i vores kalender. 

2. BENYT GRAFIK TIL MARKEDSFØRING

 • Benyt grafik til markedsføring, som er en del af servicen, der følger med jeres Spil Dansk Pakke
 • Brug også Spil Dansk logoet flittigt til jeres arrangementer, så vi kan "samle" den landsdækkende fejring visuelt.   

3. INVOLVER BORGERNE VIA FACEBOOK

 • Mange kommuner opretter deres egen facebookside til lokale Spil Dansk arrangementer samt deler indhold og opslag fra den officielle Spil Dansk facebookside.

4. OPSØG LOKALPRESSEN I GOD TID

 • Jeres styregruppe kan med fordel opsøge lokalpressen i god tid, så I kan få omtalt jeres Spil Dansk arrangementer i lokale og regionale medier samt jeres mange interne kommunikationskanaler (koncertprogrammer, bannere, annoncer, plakater, hjemmesider, sociale medier mv.).

Koda-betaling under Spil Dansk

Der gælder ingen særlige regler for Koda-betaling i forbindelse med Spil Dansk Ugen. Ligesom resten af året skal danske komponister og sangskrivere have betaling, når deres musik anvendes offentligt.

1. KODA-BETALING SOM ALTID

 • Der gælder ingen særlige regler for Koda-betaling i forbindelse med Spil Dansk Ugen. Ligesom resten af året skal danske komponister og sangskrivere have betaling, når deres musik anvendes offentligt – se reglerne HER.

2. DEN LOKALE ARRANGØR HAR ANSVARET

 • Det er den lokale arrangør – det pågældende kulturhus, spillested, bibliotek, kirke, musikforening o.a. – hvor arrangementet afholdes, der står for Koda-betaling, medmindre andet er aftalt.
 • Mange arrangører og institutioner har en aftale med Koda om koncerter og livemusik. Hvis ikke arrangøren har en aftale, skal der betales pr. koncert/arrangement.
 • Hvis jeres styregruppe ønsker at afholde Koda-betalingen, skal denne kontakte Koda direkte for at indgå en aftale om Spil Dansk-arrangementerne i jeres kommune.

3. FÆLLESSANG ER EN UNDTAGELSE

Fællessang er undtagelsesvis fritaget fra Koda-betaling, selvom arrangementet er offentligt. Hvis der er andre musikaktiviteter i forbindelse med jeres fællessangsarrangement, skal der betales som normalt