Bliv Spil Dansk Kommune

Når I markerer Spil Dansk Ugen, giver samarbejdet med os altid denne mærkbare fordel: I skaber synlighed på jeres lokale musikliv ved at blive officiel Spil Dansk Kommune.

Synligheden kommer både fra publikum, medier og politikere når det gælder Spil Dansk Ugen, fordi Spil Dansk Ugen har været forankret både lokalt, kommunalt og nationalt siden 2001.

Som Spil Dansk Kommune danner I jeres egen lokale styregruppe, som får en tæt dialog med vores sekretariat og bookingteam. Styregruppen er jeres lokale forankring og dem – som sammen med os – er garant for at Spil Dansk Ugen i jeres kommune bliver vellykket.

Der er flere måder at klare finansieringen af jeres Spil Dansk Pakke på. Vi har samarbejdet med 70 kommuner siden Spil Dansk Pakkens opstart i 2010, alle med forskellige tilgange til økonomien.

Herunder fem eksempler fra vores Spil Dansk Kommuner, og hvordan de finansierer deres Spil Dansk Pakke.

Med sin mangfoldighed og geografiske spredning er Spil Dansk Ugen Danmarks største musikbegivenhed med deltagelse af kommuner rundt i hele landet.

DANMARKS STØRSTE MUSIKBEGIVENHED

1. PRIS & INDHOLD

2. TYPER AF MUSIKARRANGEMENTER

Spil dansk pakken indeholder to typer af musikarrangementer:

 • Live-arrangementer: Koncerter, fællessang-arrangementer, musikalske foredrag mm.
 • Læringsarrangementer: Workshops, læringsforløb, mentorsessions mm. 

3. SERVICEYDELSER

Derudover får I følgende serviceydelser med i jeres Spil Dansk pakke:

 • Smart Booking: Spil Dansk varetager alle bookinger i jeres Spil Dansk pakke, og har lavet forhåndsaftaler med mere end 500 professionelle kunstnere. 
 • Grafik til markedsføring: Grafiske elementer som alle jeres lokale arrangører nemt kan benytte. 
 • Data fra Spil Dansk Kalenderen: Data samt direkte link til Spil Dansk Kalenderen - naturligvis kun med arrangementer fra jeres kommune.
 • Titlen som Spil Dansk Kommune 2024: En titel der fortæller offentligheden om jeres store engagement i Spil Dansk Ugen 2024 og brander jer som en kommune, der gør noget særligt for dansk musikliv. 

FORDELE VED SAMARBEJDET

Når I markerer Spil Dansk Ugen, giver samarbejdet med os altid denne mærkbare fordel:

I skaber synlighed på jeres lokale musikliv ved at blive officiel Spil Dansk Kommune. Synligheden kommer både fra publikum, medier og politikere når det gælder Spil Dansk Ugen, fordi Spil Dansk Ugen har været forankret både lokalt, kommunalt og nationalt siden 2001.

1. SYNLIGHED TIL LOKALE MUSIKAKTØRER

 • Spil Dansk Pakken er udviklet til at omfavne mange genrer, skabe møder mellem professionelle og amatører, unge som gamle. Som Spil Dansk Kommune får I arrangementer med kvalitet og musikoplevelser til det bredde, lokale musikliv. 
 •  

2. BORGERNÆRE MUSIKARRANGEMENTER

 • Spil Dansk Ugen er en offentlig, inkluderende og borgernær festuge med musik i bredden og i højden.

3. NYE SAMARBEJDER

 • Fordi Spil Dansk Pakkens musikprojekter fordrer det lokale samarbejde på tværs af kommunes musikliv, vil nye muligheder, fællesskaber og initiativer ofte opstå på baggrund af vores samarbejde.

4. DR TUNER IND PÅ DANSK MUSIK

 • DR spiller dansk musik på samtlige radiokanaler hele uge 44 - det samme gør en lang række lokalradioer samt streamingtjenester.

5. DANSKERNE OMFAVNER SPIL DANSK UGEN

 • Spil Dansk står stærkt i danskernes bevidsthed. Siden 2001 har vi været en fast bestanddel af danskernes årlige kulturkalender. Her er musik for enhver smag, aktiviteterne er spredt ud over hele landet, og alle kan deltage - uanset hvor de bor.

6. PUBLIKUM LYTTER DANSK

 • Spil Dansk Ugen er kendt og elsket af danskerne, som talstærkt deltager over hele landet. 

7. VIDEN OG NETVÆRK

 • At være Spil Dansk Kommune betyder mere viden og større netværk for jeres styregruppemedlemmer, som indbydes til fx vores "Topmøde for dansk musik" og får kontakter til de nationale musikorganisationer for professionelle skabende og udøvende kunstnere. 

8. BLIV BRANDET SOM SPIL DANSK KOMMUNE

 • Sammen med andre kommuner udgør I årets Spil Dansk Kommuner, der er med til at gøre noget særligt for at støtte om dansk musikliv. 

AT VÆRE SPIL DANSK KOMMUNE

Som Spil Dansk Kommune danner I jeres egen lokale styregruppe, som får en tæt dialog med vores sekretariat og bookingteam.
Styregruppen er jeres lokale forankring og dem - som sammen med os - er garant for at Spil Dansk Ugen i jeres kommune bliver vellykket.

1. SAMMENSÆT JERES STYREGRUPPE

Styregruppen skal gerne repræsentere sammensætningen i kommunens musikliv og bestå af 3-8 ledende kulturpersoner fra:

 • Kultur- og Fritidsforvaltning
 • Musik- og Kulturskole
 • Spillested / Kulturhus
 • Bibliotek
 • Musikforening
 • Kirke (organist)
 • Kulturelt Samråd / Folkeoplysningsudvalg
 • Musiklærere, komponister og musikere, kulturentreprenører

2. UDPEG TOVHOLDER

 • Styregruppen udpeger en tovholder, der står for den primære dialog med os på Spil Dansk.

3. AFTAL MØDER I STYREGRUPPEN

 • I finder selv den bedst egnede mødeform. Det vigtigste er, at I sammensætter en styregruppe, der bredt repræsenterer jeres musikliv.

4. OPSTARTSMØDE MED OS

 • Vi tilbyder et opstartsmøde med jeres styregruppe, så vi sammen kan skabe en god start for samarbejdet i Spil Dansk Ugen i jeres kommune. Mødet kan foregå online. 

INSPIRATION TIL FINANSIERING

Der er flere måder at klare finansieringen af jeres Spil Dansk Pakke på.

Vi har samarbejdet med 70 kommuner siden Spil Dansk Pakkens opstart i 2010, alle med forskellige tilgange til økonomien. Herunder fem eksempler fra vores Spil Dansk Kommuner, og hvordan de finansierer deres Spil Dansk Pakke.

1. KOMMUNENS KULTURPULJER

 • De fleste støttes via kommunens kulturpuljer. Det kan være via kulturudvalget, via kulturelle samråd, folkeoplysningspuljer, midler til undervisningsprojekter eller puljer til støtte af netværksaktiviteter.

2. PATCHWORK-FINANSIERING

 • Nogle vælger en patchwork-finansiering (suppleret af kommunens puljer), med individuelle bidrag fra ex. musik-/kulturskolen, biblioteket, spillestedet, kulturhuset, skoler, institutioner, kirker og musikforeninger.

3. SPONSORATER

 • Enkelte får støtte via lokale fonde, sponsorater fra virksomheder, eller de samarbejder med en handelstandsforening, erhvervsråd, Rotary-klub el. lign.

4. MEDIESAMARBEJDE

 • En række kommuner indgår et mediesamarbejde med lokale medier (aviser og lokalradio), og lykkes fra tid til anden med at skabe en indtægt derigennem.

5. ENTRÈ

 • Nogle af Spil Dansk Pakkens arrangementer er offentlige, og her kan der tages entré. Denne indtægt beholder I selv. De fleste arrangører vælger dog gratis entré for at skabe størst mulig deltagelse.